mainImage

COA: onderscheid maken tussen asielzoekers onwenselijk

6 juli 2022, 18:58 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het maken van onderscheid tussen kansrijke en kansarme asielzoekers als gekeken wordt naar de opvang "onwenselijk en niet uitvoerbaar", zo wordt woensdag gemeld in een reactie op een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) van vorige maand. De adviesraden stelden dat het goed zou zijn om de opvang in twee stappen te verdelen, maar het COA zegt nu hier fundamenteel anders naar te kijken.

Het advies van de ROB en ACVZ komt erop neer dat als asielzoekers net aankomen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zo snel mogelijk moet kijken of mensen kans maken op een asielstatus. Als dat niet zo is, is het Rijk voor ze verantwoordelijk. Als ze wel een goede kans hebben, wordt die verantwoordelijkheid overgedragen aan de gemeente.

Het COA ziet hier niks in, "zowel vanwege de juridische complexiteit daarvan, het gebrek aan draagvlak voor locaties waar geen diversiteit in de doelgroep is als de zorg over onuitlegbare verschillen tussen asielzoekers alsmede mogelijk verkeerde verwachtingen onder asielzoekers zélf over hun perspectief". Wel vindt het COA het belangrijk dat snel duidelijkheid aan de asielzoeker wordt gegeven over het perspectief.

Het COA zegt ook blij te zijn dat er in het advies gepleit wordt voor langetermijnoplossingen voor de asielopvang.


Door: ANP | Foto: ANP