CPB: alleen rechtse partijen laten staatsschuld oplopen

8 November 2023, 10:52 uur
Landelijk
mainImage
ANP

De meeste partijen die hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen, willen de overheidsfinanciën niet verder laten verslechteren, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de doorrekening van acht verkiezingsprogramma's. Opmerkelijk is dat alleen de rechtse partijen SGP en JA21 het tekort tot en met 2028 laten oplopen ten opzichte van de trend. De VVD scoort vergelijkbaar met de overige partijen als het op het tekort aankomt.

Dat de partijen goed op het huishoudboekje van de overheid letten, staat in schril contrast met de plannen die de afgelopen jaren werden gepresenteerd, merkt het CPB op. In de tijd van recordlage en zelfs negatieve rentes wilden veel partijen maar wat graag veel uitgeven, en was bezuinigen niet aan de orde.

Als het beleid niet wordt bijgestuurd, komt het overheidstekort in 2028 op 3,6 procent. Daarmee overschrijdt het de Europese grens van 3 procent. De meeste partijen willen het tekort tot rond die grens beperken.

De progressieve EU-partij Volt komt op het laagste tekort uit: 2,2 procent van het bruto binnenlands product. De partij schaft een hele reeks belastingregelingen af. Daardoor komen tientallen miljarden aan extra lasten bij gezinnen terecht.

 


Door: ANP