mainImage

De Jonge: advies over vaccins sluit aan bij onze aanpak

19 november 2020, 12:39 uur
Landelijk

De voorlopige voorstellen van de Gezondheidsraad voor groepen die als eersten moeten worden ingeënt tegen corona, sluiten aan bij de aanpak van het kabinet, namelijk kwetsbaren beschermen en de zorg niet overbelasten. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge bij de aanbieding van het advies van de raad. Ze komen ook overeen met internationale ideeën hierover, gaf hij aan.

De raad stelt voor voorrang te geven aan 60-plussers, kwetsbaren en ook mensen in de zorg.

De bewindsman wees erop dat nog wel bezien moet worden hoe effectief welk vaccin is voor wie. Dan pas kunnen keuzes worden gemaakt en ook die worden niet in beton gegoten, omdat er nog allerlei ontwikkelingen kunnen volgen waarop telkens weer behendig moet kunnen worden ingesprongen. Er zullen volgens hem altijd eerste en voorlopige keuzes worden gemaakt. "We gaan een vaccin ook alleen gebruiken als het veilig is en effectief", benadrukte de bewindsman nog eens.

De Jonge noemde het voorlopige advies van groot belang, omdat een vaccin de beste troef is in de strijd tegen corona en er inmiddels uitgebreid inhoudelijk over allerlei strategieën is nagedacht. Het is een goede leidraad, maar het laatste woord is nog niet gezegd, zei De Jonge.

De minister hamerde ook op het belang van een goede teststrategie. Maar daarbij is een vaccin echt nodig om de crisis achter ons te laten.


Door: ANP | Foto: ANP