mainImage

Extra geld voor bestrijding armoede bij kinderen

19 november 2020, 14:39 uur
Landelijk

Het kabinet is bereid volgend jaar 2 miljoen euro extra uit te trekken om meer kinderen die in armoede opgroeien te helpen. Staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de Kamerleden Wim-Jan Renkema (GroenLinks) en Eppo Bruins (ChristenUnie), dat kan rekenen op brede parlementaire steun.

Nu al leven volgens het CBS 292.000 kinderen in armoede, van wie er 117.000 opgroeien in een gezin met een langdurig laag inkomen. Ondanks alle sociale vangnetten is het volgens de indieners onvermijdelijk dat dit aantal door de coronacrisis nog verder toeneemt.

Het kabinet stelt sinds 2017 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar waarmee met name gemeenten arme gezinnen kunnen ondersteunen. Zij kunnen daarmee bijvoorbeeld gratis zwemles of sport aanbieden of een computer ter beschikking stellen om huiswerk op te maken. Daar komt volgend jaar eenmalig 2 miljoen euro bij. Daarmee kunnen extra gezinnen geholpen worden die nu hun weg naar allerlei regelingen nog niet weten te vinden.

Vaak blijft armoede bij kinderen namelijk onder de radar, zegt Renkema. "Kinderen in deze situaties hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen. Het is belangrijk dat zij ook gezien worden en dat alle kinderen mee kunnen doen." Ook Bruins benadrukt dat opgroeien in armoede grote gevolgen heeft. "Kinderen in armoede lopen grotere kans om te worden gepest, voelen de stress in hun gezin, en een warme winterjas is voor hen geen vanzelfsprekendheid."


Door: ANP | Foto: ANP