mainImage

Extra maatregelen vanwege overlastgevende asielzoekers

10 november 2020, 15:07 uur
Landelijk

Om overlastgevende asielzoekers beter aan te kunnen pakken, zijn er ruim zeventig maatregelen bedacht die gemeenten, winkeliers, politie en andere betrokken partijen kunnen inzetten. Daarover heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Aszielzaken) afspraken gemaakt met deze partijen, laat ze dinsdag weten.

Het gaat onder meer om de inzet van cameratoezicht, extra beveiliging, een meldplicht of gebiedsverbod. De 'toolbox' biedt ook handvatten voor alle partijen om nauw met elkaar samen te werken om de problemen met deze asielzoekers aan te pakken. De afgelopen jaren maakt een relatief kleine groep asielzoekers zich schuldig aan winkel- en fietsendiefstal, zwartrijden, agressie in het openbaar vervoer, bedreiging en geweld. Het gaat vaak om mensen die uit veilige landen komen en geen tot weinig kans maken op een vluchtelingenstatus.

"Overlast is onacceptabel en het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben, omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging", zegt Broekers-Knol. "We hebben gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en alle andere betrokken partijen hard nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past."

Het is volgens Broekers niet mogelijk om deze overlastgevers tijdens de asielprocedure uit te zetten, omdat dit in strijd is met internationale wetten.

Naast deze landelijke en lokale maatregelen is ook een locatie geopend in Hoogeveen, waar overlastgevers worden geplaatst. Ook asielzoekerscentra hebben plekken gecreëerd waar deze lieden tijdelijk apart worden gezet in een sobere omgeving. Zeker tien gemeenten hebben van het kabinet extra geld gekregen om de overlast tegen te gaan.


Door: ANP | Foto: ANP