'Incidenten met asielzoekers niet expres weggemoffeld'

18 November 2020, 14:28 uur
Landelijk
mainImage
Gemeente Rotterdam

Bij het opstellen van een rapport over incidenten met asielzoekers, dat twee jaar geleden staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) politiek de kop kostte, is niet geprobeerd opzettelijk informatie weg te moffelen voor Harbers of de Tweede Kamer. Wel zijn er diverse fouten gemaakt bij de totstandkoming van het rapport. Dat concluderen drie onderzoekers, die de gang van zaken rond de kwestie evalueerden.

In de zogenoemde Rapportage Vreemdelingenketen staat een overzicht van incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken, met een top 10 van de meest voorkomende vergrijpen. Nadat Harbers de rapportage in mei 2019 naar de Kamer had gestuurd, bleek dat er onder het kopje 'overige' ook zware misdrijven als (poging tot) moord en zedendelicten werden geschaard, die minder vaak voorkwamen dan de vergrijpen uit de top 10.

In eerste instantie zei Harbers dat dit een "onbedoelde fout" was, maar later bleek dat er onder ambtenaren wel degelijk een discussie was geweest over de politieke gevoeligheid van de materie. De Kamer voelde zich om de tuin geleid. Harbers moest erkennen dat hij het parlement in eerste instantie onvolledig had geïnformeerd, en stapte op.

Op aandringen van de Kamer werd de zaak nog eens tegen het licht gehouden door externe onderzoekers. Zij concluderen nu dat "er zeker de nodige fouten zijn gemaakt in het proces" en dat Harbers en de Kamer "onvolledig zijn geïnformeerd", maar schrijven tegelijkertijd dat "nergens ons is gebleken dat de bedoeling daarvan was om informatie achter te houden of zelfs opzettelijk weg te moffelen".