mainImage

Kamer buigt zich over wettelijke testplicht voor reizigers

6 januari 2021, 17:55 uur
Landelijk

De Tweede Kamer buigt zich met spoed over een voorstel om de verplichte negatieve coronatest die reizigers moeten overleggen voordat zij uit een risicogebied naar Nederland reizen, een extra wettelijke basis te geven. Het is de bedoeling dat daar al donderdagmiddag over wordt gestemd.

Vervoersmaatschappijen mogen sinds vorige week alleen reizigers uit risicogebieden meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag. Die bepaling doorstond een eerste toets bij de rechter evenwel niet. In een kort geding werd de overheid in het ongelijk gesteld. Het kabinet liet al weten tegen die uitspraak in beroep te gaan.

Om verdere juridische discussies over de wettelijke grondslag van de testplicht voor te zijn, is besloten voor een extra verankering te zorgen. De maatregel wordt daarom opgenomen in de Wet publieke gezondheid, die regelt welke bevoegdheden de overheid heeft om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan.

Het kabinet dringt aan op spoed, omdat het in het kader van de volksgezondheid van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt. De Tweede Kamer onderbreekt daarom opnieuw het kerstreces om het wetsvoorstel te behandelen. Eerder gebeurde dat al voor debatten over de brexit-deal en over de vaccinatiestrategie.


Door: ANP | Foto: ANP