Kamer wil weten of coronatoegangsbewijzen wel zin hebben

26 January 2022, 16:09 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet beter moet uitleggen hoe de coronatoegangsbewijzen de komende tijd nieuwe besmettingen kunnen voorkomen. Verschillende fracties wijzen erop dat in horeca, evenementen en cultuursector gecontroleerd moet worden op de QR-codes, en daarmee voor met name mensen die niet gevaccineerd of geboosterd zijn onnodige barrières worden opgeworpen.

SP'er Maarten Hijink vindt dat bewijs geleverd moet worden voor de effectiviteit van maatregelen. "Alle maatregelen die niet aantoonbaar effectief zijn, maar die wel onze vrije samenleving aantasten, moeten zo snel als mogelijk gestopt worden." Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid vroeg of er niet gekeken moet worden of op bepaalde plekken die voor met name jongeren belangrijk zijn iedereen een negatieve coronatest zou moeten kunnen laten zien. Wellicht kan er op die manier meer open, opperde ze in het parlement.

VVD-Kamerlid Judith Tielen vroeg het kabinet in algemene zin om een overzicht van coronamaatregelen, en de mate waarin die maatregelen bijdragen aan de virusbestrijding: "Wat is bewezen en wat niet?" SGP'er Kees van der Staaij wees erop dat als bijvoorbeeld de horeca alleen open mag met coronatoegangsbewijzen, de mate waarin het toezicht gehandhaafd kan worden een rol speelt in de mogelijkheid om maatregelen verder te versoepelen.

Sommige partijen vinden dat de coronamaatregelen helemaal of bijna helemaal geschrapt moeten worden. Volgens Edgar Mulder van de PVV zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet meer te rechtvaardigen. Caroline van der Plas vindt dat er nog maar twee maatregelen nodig zijn: de "normale hygiëneregels" en thuisblijven bij klachten. "Weg met die pas."

Freek Jansen van Forum voor Democratie stelde zelfs dat het coronatoegangsbewijs een voorbode zou kunnen zijn van een sociaalkredietsysteem, zoals in delen van China wordt gebruikt. Onder anderen Lisa Westerveld van GroenLinks wees hem erop dat daar helemaal geen plannen voor zijn, en deze Tweede Kamer daar ook niet mee akkoord zou gaan.


Door: ANP