Kleine partijen: in formatie verder kijken dan herstelplan

17 May 2021, 22:26 uur
Landelijk
mainImage
anp
Sylvana Simons van BIJ1.

Fractieleiders van de kleinere partijen, die maandag als eersten bij informateur Mariëtte Hamer op gesprek kwamen, willen dat nu in de formatie ook wordt gepraat over andere thema's dan het herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Hamer heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen te zoeken naar politiek draagvlak voor dat herstelplan. Zij hoopt dat "snel in de steigers" te kunnen zetten. Maandagavond rondde ze haar gesprekken met de eerste groep partijleiders af.

Volgens Sylvana Simons van BIJ1 verdienen echter ook andere onderwerpen nu dringend aandacht. "De kloof in de samenleving die groeit, de toenemende inkomensongelijkheid, het vertrouwen in de overheid dat is geschaad door de toeslagenaffaire."

JA21-fractieleider Joost Eerdmans vindt het "heel willekeurig" dat het herstelplan nu het centrale thema van de formatie is. Liever wil hij praten over het terugdringen van migratie, omdat dit "zoveel effect heeft op zoveel dingen in Nederland, waaronder sociale voorzieningen en achterstandswijken".

Caroline van der Plas van de partij BBB heeft haar zorgen over hoe de "groene ruimte" benut wordt met Hamer gedeeld. Ze vindt dat de politiek nu niet alleen naar het versterken van de economie moet kijken, maar dat er ook afspraken moeten komen over hoe Nederland er over twintig of dertig jaar uitziet.

DENK-leider Farid Azarkan blijft hameren op een bestuurscultuur waarin de oppositie meer ruimte krijgt om mee te denken over het kabinetsbeleid. Hij heeft bijvoorbeeld voorgesteld om voortaan op de begroting alvast geld te reserveren voor wensen van partijen die niet meeregeren.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij vindt het goed dat de kleine partijen ook nu nog aan de formatietafel zitten, zodat "helder wordt wat breder leeft". "Dat smaakt naar meer." Maar wat hem betreft moet er nu wel tempo worden gemaakt.

Volgens Laurens Dassen (Volt) kunnen het herstelplan en de aanpak van de klimaatcrisis goed samen gaan. "Juist die investeringen die je doet om uit crisis te komen, moet je inzetten om die groene transitie te maken", zei hij na afloop.

Wybren van Haga, die zich vorige week afsplitste van Forum voor Democratie, wil zo snel mogelijk terug naar "het oude normaal". Hij hekelde de "kruimels" aan steun die ondernemers hebben gekregen. Zijn voormalige partijleider Thierry Baudet leek weinig te verwachten van het gesprek. Volgens hem wordt "uiteindelijk de agenda van het World Economic Forum ten uitvoer gebracht".

De leiders van de grotere partijen komen dinsdag langs. Mark Rutte van de VVD sluit dan deze gespreksronde af.


Door: ANP