Meerderheid Tweede Kamer wil necrofilie strafbaar stellen

25 January 2023, 11:46 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil necrofilie - seksuele handelingen met een stoffelijk overschot - strafbaar stellen. Dat is Nederland nog niet het geval. Hoewel minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) hier positief tegenover staat, heeft ze de motie van de PVV toch ontraden.

De motie wordt in ieder geval gesteund door coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PvdA, SP en SGP, waarmee een ruime meerderheid voor is.

Necrofilie is "een ernstige inbreuk zijn op de lichamelijke integriteit van de overledene" zei PVV-Kamerlid Lilian Helder in het Kamerdebat over seksueel geweld en kindermisbruik waar ze de motie indiende. Ze wil dat het als een misdrijf wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht of in het wetsvoorstel seksuele misdrijven, dat nu in voorbereiding is.

Tijdens het debat werd al geconcludeerd dat die laatste optie tot vertraging leidt van het wetsvoorstel, en dat wil de Kamer niet. Yeşilgöz had Helder gevraagd de motie aan te houden, omdat ze weliswaar een "positieve grondhouding" heeft ten aanzien van het strafbaar stellen van necrofilie, maar eerst een onderzoek wil afwachten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dat verwacht ze in maart, waarna de minister een "integrale beleidsafweging kan maken."

Een aangenomen motie zit de minister niet in de weg, vindt Helder, die de motie niet wilde aanhouden. Dinsdag wordt er over gestemd.