Ondanks coronasteun toch 181.000 banen weg

2 October 2020, 00:45 uur
Landelijk
mainImage

Bij bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt, bijvoorbeeld oproepbanen, niet geregistreerd als baan, aldus het CBS.

Zo kon het dat het banenbestand bij de genoemde bedrijven slonk met bijna 7 procent. Het baanverlies was met dik 12 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. In die laatste sectoren ging het om 10 procent krimp.

Het statistiekbureau meldde in augustus al dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt pijnlijk zichtbaar werden. In het tweede kwartaal gingen er in totaal 322.000 banen verloren. Voor een groot deel betrof dit arbeidsplaatsen in de uitzendbranche.

Nu het CBS ook onderscheid kan maken in bedrijven die wel en niet NOW-steun ontvingen, komen meer ontwikkelingen aan het licht. Zo groeide het aantal banen bij de bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, tussen februari en juni licht, met 0,3 procent. Ook in de horeca was er nog sprake van banengroei (6,4 procent) bij de 15 procent bedrijven die geen NOW-steun ontvingen. Het gaat dan voornamelijk om banen bij fastfoodrestaurants en cafetaria’s.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) was bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. Dank zij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten. De ondernemer ontving maximaal 90 procent van de loonsom. Later kwamen er ook een NOW 2- en NOW 3-regeling, maar daar zitten weer andere voorwaarden aan verbonden.