mainImage

PvdA wil recht op onbereikbaarheid, ondanks kritiek RvS

20 mei 2021, 08:33 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Als het aan de PvdA ligt, kunnen werknemers zich vanaf 1 januari beroepen op het wettelijke recht om buiten kantooruren de telefoon niet op te nemen. De partij dient donderdag officieel de wetswijziging in die dit recht van onbereikbaarheid regelt, ondanks kritiek van de Raad van State (RvS). De RvS denkt dat zo'n wetswijziging niet nodig is.

In de huidige Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), zijn al bepalingen opgenomen over "psychosociale arbeidsbelasting", aldus de Raad. De wet biedt kaders, waarbinnen werkgevers en werknemers de mogelijkheid hebben gekregen om afspraken te maken over werkdruk, ook buiten werktijden. Het idee daarachter is dat de regels beter worden nageleefd als de betrokkenen (werkgevers en werknemers) "zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren" ervan. De Raad van State "adviseert af te zien van de voorgestelde wettelijke regeling", schrijft de adviseur op basis van het oude voorstel.

De Partij van de Arbeid besloot het wetsvoorstel aan te passen en in de toelichting erop duidelijker te maken waarom een wet volgens de partij wel degelijk nodig is. Op basis van verschillende onderzoeken blijkt "dat de hoge mate van zelfregulering die de Arbowet vraagt van werkgevers in de praktijk onvoldoende werkt", aldus de partij. Overigens erkent de Raad van State dat "een groeiend aantal mensen te maken krijgt met een burn-out en dat het werk een veelvoorkomende oorzaak is".

Indiener Gijs van Dijk zegt verder dat de coronacrisis de noodzaak van de wet alleen maar groter maakt. Veel Nederlanders hebben de afgelopen tijd "'s avonds nog mail beantwoord, omdat ze overdag de kinderen moesten helpen met schoolwerk. De scheiding tussen werk en privé is steeds vager geworden. Na werktijd verdien je de kans om je hoofd even leeg te maken en aandacht te geven aan de echt belangrijke dingen in het leven", zegt de sociaaldemocraat. "En ik vind dat je baas dan niet meer mag verlangen dat je reageert op e-mails, telefoontjes of berichtjes."


Door: ANP | Foto: ANP