mainImage

Rechtse oppositie maakt bezwaar tegen noodrecht voor Oekraïners

6 juli 2022, 21:04 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

De rechtse oppositie vindt niet dat het kabinet noodrecht mag inzetten om gemeenten te verplichten opvang te regelen voor Oekraïners. Het kabinet ging daar eind maart toe over, en moet dat besluit nu verdedigen in de Tweede Kamer. Als die hier niet mee akkoord gaat, mag het kabinet daar niet mee doorgaan. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz wil "zo snel mogelijk na het zomerreces" met een tijdelijke wet komen, en tot die tijd de huidige constructie handhaven.

Ruim drie maanden geleden stelde Yeşilgöz twee artikelen van de Wet verplaatsing bevolking in werking. Daarmee moeten burgemeesters regelen dat er genoeg opvang is voor Oekraïners die naar Nederland komen. PVV, JA21, de Groep Van Haga, SGP, BBB en FVD spraken zich daar uitdrukkelijk tegen uit. Ze vinden dat de noodwet bedoeld is voor directe noodsituaties zoals natuurrampen of oorlog in eigen land, en vinden dat zoiets niet aan de hand is.

De wet bevat meer artikelen dan de twee die nu van kracht zijn, die ook veel verdergaande wettelijke mogelijkheden bevatten. Een van die mogelijkheden is dat huishoudens gedwongen kunnen worden om mensen op te vangen. Verschillende partijen, waaronder de PVV en JA21 maar ook coalitiepartij ChristenUnie, wilden weten of het denkbaar is dat dit soort artikelen ingeroepen wordt.

Yeşilgöz beloofde "dat we nooit zolders zullen vorderen om mensen te huisvesten", zei ze op vragen van PVV'er Gidi Markuszower. Die vroeg waarom ze dan steeds zegt dat het inroepen van verdergaande artikelen "op dit moment" niet nodig zou zijn. Dat was volgens de minister omdat er in noodsituaties misschien wel bijvoorbeeld leegstaande gebouwen gevorderd zouden kunnen worden. Dat doet ze pas na overleg met het parlement, zegde de bewindsvrouw toe.

Helemaal aan het begin van het debat kwam het tot een botsing tussen Markuszower en ondervoorzitter Paul van Meenen. Markuszower noemde de kabinetsploeg "eng", waarna Van Meenen eiste dat hij dat terugnam omdat de uitspraak beledigend zou zijn. Markuszower wilde hooguit nuanceren dat hijzelf het kabinet eng vindt. Van Meenen zei daar aanvankelijk geen genoegen mee te nemen, en dreigde zelfs Markuszower fysiek te laten verwijderen.

Het debat werd op aandringen van een aantal partijen korte tijd geschorst, waarbij Van Meenen ook overlegde met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. "Ik vind dat we dit debat op de inhoud moeten voeren", zei Van Meenen na de schorsing tegen het PVV-Kamerlid. "Ik heb geluisterd naar enkele verstandige mensen, die hebben mij op de gedachte gebracht dat uw aanpassing wellicht binnen de regels van het reglement valt."


Door: ANP | Foto: ANP