Rekenprestaties basisschoolkinderen verbeterd

8 December 2020, 11:42 uur
Landelijk
mainImage

Nederlandse basisschoolleerlingen zijn beter gaan rekenen, constateren onderzoekers van de Universiteit Twente. Iedere vier jaar peilen ze onder meer het rekenniveau van kinderen uit groep 6. Dat is "significant gestegen", na dalingen in 2015 en in 2011. Ook de vaardigheden in natuur- en scheikunde zijn volgens de studie verbeterd, bij biologie en aardrijkskunde bleef het niveau gelijk.

Voor het onderzoek maakten in totaal 3355 leerlingen van 112 scholen een toets. Bij rekenen valt op dat jongens gemiddeld beter presteren dan meisjes. Volgens de onderzoekers hebben meisjes vaak minder zelfvertrouwen als het om rekenen gaat.

Het rekenniveau is ondanks de stijging nog altijd lager dan in 1995, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Ook in 57 andere landen is het onderzoek uitgevoerd. In dertien landen scoorden de leerlingen hoger met rekenen dan in Nederland. Singapore staat bovenaan, gevolgd door Hongkong en Zuid-Korea. Ook in landen als Rusland, Engeland en Litouwen rekenden de kinderen meer sommen goed uit.

De onderzoekers merken op dat zowel leerlingen als leerkrachten in Nederland positiever over hun school zijn dan in omringende landen. Er wordt relatief weinig gepest en leerkrachten ervaren het gedrag van de kinderen minder vaak als problematisch vergeleken met andere landen.

Veel nadruk op leerprestaties wordt in Nederland niet gelegd. In bijna alle onderzochte landen leggen leerkrachten, ouders en de leerlingen hier zelf meer nadruk op. In Engeland zit bijvoorbeeld 12 procent van de leerlingen op een school waarvan de prestatiegerichtheid in het onderzoek als "zeer hoog" is bestempeld. "In Nederland zijn deze scholen er niet", aldus de opstellers van de zogeheten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

In lijn met de Nederlandse manier van doen halen bijna alle leerlingen het basisniveau in rekenen en natuuronderwijs. Slechts een kleine minderheid (7 procent) blinkt echt uit in rekenen. In het natuuronderwijs haalt maar 4 procent het hoogste niveau.


Door: ANP