Dagblad010 | Roopram: Blij dat handschoen is opgepakt. En nu doorpakken
mainImage

Roopram: Blij dat handschoen is opgepakt. En nu doorpakken

Wethouder Reshma Roopram (op TV) samen met staatssecretaris Paul Blokhuis.
23 februari 2021, 15:02 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

De brandbrief waarin ruim 150 wethouders het Kabinet oproepen tot actie, vanwege de gevolgen van de aanhoudende COVID-19-pandemie voor de jeugd, kreeg de afgelopen weken veelvuldig aandacht. Het initiatief voor de brief kwam van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht. Vrijdag overhandigde zij de brief officieel aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

De brief resulteerde de afgelopen weken onder andere in een kamerbrede motie, waarin de regering verzocht wordt in overleg met jongeren, deskundigen, zorgverleners en wethouders jeugd (gemeenten) tot een deltaplan jeugd te komen, dit voor 1 juni 2021 aan de kamer te zenden en de kamer tussentijds op de hoogte te stellen van de voortgang.

Financiële steun

Vervolgens maakte het Kabinet bekend 200 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dat pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen. Ook kondigde het Kabinet miljardensteun aan in een ‘nationaal programma’, om onderwijsachterstanden weg te werken. Reshma Roopram: “Ik zie dit als een hele belangrijke stap naar concrete oplossingen. Maar die moeten niet alleen gaan over het inhalen van onderwijsachterstanden. Het gaat over opgroeien. In het leven van de jeugd thuis, op straat en op school of werk móéten zaken geregeld worden. Ik hoop dat ook demissionair premier Rutte en minister Hugo de Jonge, tijdens de persconferentie vanavond, specifiek aandacht hebben voor de jeugd. Er is echt perspectief nodig, de rek is eruit.”

Uitkomsten gesprek

Reshma Roopram overhandigde haar brief aan staatssecretaris Blokhuis én ging, samen met wethouders jeugd uit het hele land, het gesprek aan. Reshma Roopram: “Dat was een heel goed gesprek, waarin we duidelijk konden maken hoe de jeugd ervoor staat. Want het zijn niet meer alleen de kwetsbare jongeren die nu in de problemen komen. We vragen offers van alle jongeren, maar we bieden ze geen perspectief. Daarom hebben we afgesproken om te komen met een agenda in drie fases, met perspectief én oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.”

Juist gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen als lokale overheid de voorgestelde maatregelen en oplossingen gelijk toetsen in de praktijk. En zij kunnen bijvoorbeeld ruimte creëren voor jongeren om elkaar fysiek te ontmoeten. “Dat kost geld. Maar dit is óók een welzijnscrisis. Nu niet investeren, kan betekenen dat er op de lange termijn een zwaarder beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld de GGZ. De kosten gaan voor de baten uit.”, aldus Roopram. Ook staatssecretaris Blokhuis twitterde vorige week over het gesprek: “Overleg met wethouders over een actieplan voor jeugd. Veel enthousiasme bij allen om te werken aan perspectief voor jongeren tijdens en na corona. We nemen hun oproep ter harte en gaan direct hiermee, mét jongeren, aan de slag.”

Roopram: “Ik ben blij dat de handschoen is opgepakt. En nu moeten we doorpakken!”


Foto: Ingezonden