mainImage

Werk van zes op de tien werknemers veranderd door corona

18 september 2020, 08:49 uur
Landelijk

Het werk van zes op de tien werknemers is door de coronacrisis veranderd. De werk-privébalans lijkt echter niet verslechterd en het aantal gerapporteerde burn-outklachten ligt op hetzelfde niveau als voor de crisis, meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werknemers.

Het onderzoek vond plaats tussen eind juni en eind juli, drie maanden na het begin van de coronacrisis. Op dat moment werkte 44 procent van de mensen thuis, een meerderheid volledig. Vooral hoogopgeleiden en mensen tussen de 25 en 54 jaar oud werkten veel (deels) thuis. Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT, aldus TNO.

Zeven op de tien werknemers werkte (ook) op locatie bij de werkgever, waarvan 78 procent volledig. Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werkten drie maanden na het begin van de coronacrisis vaak (deels) op locatie. Het gaat hierbij vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, de zorg en de bouw.

Ruim een derde van de thuiswerkers en een kwart van werknemers op locatie geeft aan meer uren te werken dan voor de crisis. Ruim 61 procent van de werknemers werkt in de coronatijd (soms) over, minder dan voor de coronacrisis, toen 75 procent van deze mensen soms overwerkte. TNO ziet echter een opvallende stijging in het aantal uren overwerk bij de groep die wél overwerkt tijdens de coronacrisis. Voor corona werkten deze werknemers gemiddeld vier uur per week over, medio 2020 was dit gestegen naar elf uur per week.

Desondanks ziet TNO geen verandering in de gezondheid. Ruim acht op de tien werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed, dat is zelfs iets meer dan voor de crisis. Het aandeel werknemers met burn-out klachten blijft met 17 procent onverminderd hoog, zowel bij thuiswerkers als bij mensen die op locatie werken. Ook de werk-privébalans lijkt drie maanden in de crisis niet verslechterd: negen op de tien werknemers geeft aan dat de werk-privé balans op orde is, wat vergelijkbaar is met 2019.


Door: ANP | Foto: Ingezonden