Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

1 October 2020, 22:24 uur
Landelijk
mainImage
Pixabay

Een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, krijgen een meerkostenbijdrage voor de extra kosten die zijn gemaakt door corona. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt volgens Zorgverzekeraars Nederland berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland: "Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor de flexibiliteit en inspanningen van zorgaanbieders voor het continueren van verantwoorde zorg in tijden van corona. Zorgaanbieders hebben daarvoor extra kosten moeten maken. We voorzien nu, zoals eerder toegezegd, in een bijdrage voor de dekking van deze meerkosten door corona. We hebben getracht om met de regeling zo goed mogelijk recht te doen aan de specifieke situatie per beroepsgroep en de regeling daarnaast ook praktisch zo goed mogelijk uitvoerbaar te maken."

Volgens Zorgverzekeraars Nederland is de impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen nog onduidelijk. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor onder meer extra inhuur van personeel voor coronazorg en persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel.


Door: ANP