Zuid-Holland vraagt om 'realistische verdeling' in spreidingswet

26 September 2023, 08:55 uur
Landelijk
mainImage
Provincie Zuid-Holland
Jaap Smit.

De provincie Zuid-Holland heeft de Tweede Kamer gevraagd om in het debat over de spreidingswet nog eens goed te kijken naar de voorgestelde verdeelsleutel, die is gebaseerd op het aantal inwoners per provincie. Zuid-Holland, met 3,8 miljoen inwoners de meest bevolkte provincie van Nederland, zou 20.000 structurele opvangplaatsen voor asielzoekers moeten creëren. En dat is volgens het college van Gedeputeerde Staten niet realistisch en ook niet uitvoerbaar.

Jaap Smit, de commissaris van de Koning, verkondigde die boodschap de afgelopen maanden al vaker. In de aanloop naar het tweedaagse debat in de Kamer over het wetsvoorstel voor de verdeling van asielzoekers heeft Zuid-Holland de zorgen nu weer per brief gedeeld.

"De provincie Zuid-Holland kampt met de hoogste druk op de woningmarkt in Nederland en heeft de grootste opgave om ruimte te vinden voor de noodzakelijke woningbouw", staat in de brief. In Zuid-Holland moeten de komende jaren zo'n 235.000 huizen worden gebouwd. "Wij maken ons zorgen om het voorstel om juist in de drukst bevolkte gebieden, met de grootste vraag naar beperkte ruimte, ook het grootste beroep te doen op het creëren van (duurzame) asielopvangvoorzieningen."

Urgentie

Smit zegt de beoogde komst van de spreidingswet toe te juichen en benadrukt dat 'zijn' provincie zeker niet haar verantwoordelijkheid wil ontlopen wat betreft het opvangen van asielzoekers. "Het is echt nodig, ook om Ter Apel te ontlasten", zei de commissaris maandagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. "We lopen niet voor de zaak weg, maar ik vraag wel om een realistische begroting. Ook in het licht van alle andere opgaven die er zijn. Ik zou graag willen voldoen aan de wens en de eis die staatssecretaris Van der Burg bij ons neerlegt. Maar ik ben ook realist en ik zie dit zo niet gebeuren."

Zuid-Holland loopt volgens Smit in Nederland voorop wat betreft het bieden van huisvesting aan statushouders. "Daarnaast presteren Zuid-Hollandse gemeenten bovengemiddeld met betrekking tot de huisvesting van Oekraïense ontheemden", aldus het college. "Wij willen ons dan ook distantiëren van het beeld dat soms lijkt te ontstaan dat Zuid-Holland niet bijdraagt aan de opvang van vluchtelingen. Hiermee kan ons inziens rekening gehouden worden in de toe te rekenen azc-opvangplekken."

 


Door: ANP