Dagblad010 | Louis Pregerkade dupe van avondjes-uit

Louis Pregerkade dupe van avondjes-uit

mainImage
Louis Pregerkade

De parkeerplaatsen aan de Louis Pregerkade op Zuid zijn langzamerhand niet meer bestemd voor de bewoners, maar worden in toenemende mate gebruikt door het werk- en recreatieverkeer rondom de drukke Wilhelminakade.

De belangrijkste oorzaak is het verschil in prijs voor parkeren tussen de parkeergarages en de straatparkeerplaatsen en het feit dat er op de straatparkeerplaatsen slechts tot 18:00 uur parkeertarieven gelden. Mensen die een avondje uitgaan rond het nieuwe Luxor en met de auto naar de Kop van Zuid rijden kiezen er daarom voor te parkeren in de aangelegen woonwijk.

Ook worden daar vaak meerdere parkeervakken gebruikt door de slechte omlijning van de parkeervakken. Daarbovenop wordt de loopbrug aan de Eric Ropstraat door het vrachtverkeer gebruikt om de nabijgelegen winkels te bevoorraden. De fractie van de VVD in Rotterdam vindt dat dit voor een onwenselijke en bovenal gevaarlijke situatie zorgt voor de voetgangers die gebruik maken van de loopbrug.

De raadsleden Van Groningen en Karremans stellen nu voor om de parkeertijden van 18.00 naar 21.00 uur te verlengen, betere omlijning van parkeerplaatsen middels witte stenen te realiseren, zodat bezoekers één parkeervak gebruiken en ook paaltjes neer te zetten aan het begin van de loopbrug, zodat het vrachtverkeer die niet meer gebruikt.