10 wethouders? Fractievoorzitters in de rij

22 June 2018, 01:35 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De verwachting is dat zelfs vier fractievoorzitters, op wie op 21 maart een stem kon worden uitgebracht, volgende week hun belofte aan hun kiezers alweer breken en capituleren voor de goed betaalde grandeur van het wethouderschap in Rotterdam.

Zowel gisteren op het stadhuis als gisteravond op het door een aantal stadspolitici en partijprominenten bezochte CHIO circuleerden dezelfde namen: Judith Bokhove (GroenLinks), Said Kasi (D66), Barbara Kathmann (Partij van de Arbeid) en Tjallink Vonk (CU-SGP).

Eigenlijk hoort ook Sven de Langen van het CDA in dit rijtje thuis, want tijdens de verkiezingscampagne was hij de lijsttrekker van de Christen Democraten en tot aan het tussentijdse vertrek van Hugo de Jonge fractievoorzitter. De Langen bekleedt het wethouderschap pas sinds het einde van het vorig jaar.

Omdat in enkele gevallen de leden van de genoemde politieke partijen hun goedkeuring nog moeten geven aan het advies van de selectiecommissies aan de fracties, blijft er tot aan het laatste moment groot voorbehoud, maar als de ambitieuze fractievoorzitters verder geen strobreed in de weg wordt gelegd hebben zij de eerste keuze bij de volgende portefeuilles:
Duurzaamheid of Mobiliteit (Bokhove, GroenLinks),
Rotterdam-Zuid of Werk-Inkomen (Kathmann, PvdA),
Onderwijs-Cultuur (Said Kasmi, D’66),
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Sven de Langen, CDA),
Armoedebestrijding (Tjallink Vonk, CU-SGP).

Dat Kasmi (D66), die er als enige van de vijf fractievoorzitters nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij zich kandidaat stelde als fractievoorzitter om via dié route zo snel mogelijk wethouder te kunnen worden (reden waarom hij zijn niet te combineren commissariaatfunctie bij Woonbron nog niet had opgezegd), kan niet als eerste uit twee D66-portefeuilles kiezen, omdat die van Financiën en Haven vrijwel zeker bij de huidige wethouder Adriaan Visser (D66) blijft.
Men behoefde gisteravond bij het CHIO ook maar naar de uitdrukking op zijn gezicht te kijken om een bevestiging te krijgen van de indruk dat hij daaraan ook niet twijfelt.

De namen van de vier overige van de tien wethouders zijn minder concreet. De VVD is ook de enige coalitiepartij wiens fractievoorzitter (Vincent Karremans) geen prijs stelt op een wethouderspositie. Zijn mede-onderhandelaar Tim Versnel evenmin.

De VVD levert behalve de bouwwethouder, ook de wethouder die de buitenruimte moet leiden en de handhaving. Het thema integratie is bij het kneden weggelaten, omdat links een afkeer heeft voor dat woord, maar de VVD is er wel verantwoordelijk voor. Ook mogen de Democraten de loco-burgermeester leveren.

Er zijn maar twee namen van kandidaten in omloop: Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonbron en raadslid Jan-Willem Verheij. Als er n og anderen zijn laat Rotterdam zich verrassen. Dat 2e Kamerlid en oud-wethouder Antoinette Laan (Kralingen) benaderd zou zijn - wat menige liberaal de beste keuze zou hebben gevonden - werd ontkend.

Voor de tweede wethouder van GroenLinks wordt toch weer (oud-wethouder) Rick Grashoff genoemd, omdat hij niet bestraft kan blijven vanwege zijn verzwegen verhouding met de partijvoorzitster. Maar ook Arno Bonte schijnt in de race te zijn, hoewel men hem geen bestuurder vindt en het ook nog maar de vraag is of hij in één B&W kan samenwerken met routinier-wethouder Visser met wie hij vier jaar over 'de vuile haven' in de clinch heeft gelegen.

Rest de tiende wethouder en dat is de tweede die de Partij van de Arbeid mag leveren. Het algemene gevoel is dat hieraan een mysterie gekoppeld zit, omdat de PvdA begaan is met het lot van Rotterdam Zuid en bedongen heeft dat een speciale wethouder hierop moet gaan toezien.
In de praktijk is het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid al vier jaar in handen van de vooraanstaande oud Leefbaar-politicus Marco Pastors en daarom vroeg men zich gisteren op het CHIO af of de aanstelling van een extra wethouder en dan ook nog één van de Partij van de Arbeid ‘’een soort afrekening met het verleden is’’?

In elk geval werd het als geldverspilling gezien en was men verrast te horen dat de Partij van de Arbeid hiervoor de omstreden reden oud-wethouder Hamit Karakus bij het Rotterdamse kenniscentrum Platform31 wil losweken, terwijl men – ook buiten de PvdA – in de overtuiging leefde dat oud-fractievoorzitter Leo Bruijn de gedoodverfde kandidaat was. Te meer omdat hij een verbindende politicus is, die zelfs bij Leefbaar Rotterdam – de aartsvijand van de PvdA – gewaardeerd werd.

Volgende week dinsdag weet Rotterdam waar het aan toe is.