100 miljoen voor schoolmaaltijden

27 January 2023, 06:55 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam - David Rozing

Vanaf 1 februari wordt er 100 miljoen aan extra rijksmiddelen ingezet voor het aanbieden van schoolmaaltijden aan leerlingen in kwetsbare wijken. Ook Rotterdam krijgt er z’n portie van, meldt wethouder Yigit van Denk, die belast is met de portefeuille armoedebestrijding en daarbij support krijgt van burgemeester Aboutaleb.

Het gaat hierbij voornamelijk om schoolontbijt en/of lunch, zodat leerlingen met een goed gevulde maag kunnen leren. De inzet richt zich vanaf 2023 niet alleen op het primair-, maar ook het voorgezet onderwijs.

Het JEF en het Rode Kruis verenigen zich momenteel met een aantal partijen om de organisatie van de maaltijden verder vorm te geven, voor in ieder geval de periode tot het einde van dit schooljaar 2022- 2023. De gemeente Rotterdam faciliteert en ondersteunt hierin. De gesprekken over de voortgang van schoolmaaltijden na schooljaar 2022-2023 moeten nog plaatsvinden.

We moeten in Rotterdam bijna zeventig jaar toen scholieren op lagere scholen ook extra voeding kregen via bemiddeling van het rijk. Toen betrof het - kort na de oorlog - melk. Slechts een klein flesje per dag. De nood is nu niet hoger, maar er is meer geld beschikbaar.