2 nieuwe wethouders verhuizen nog niet

2 July 2018, 16:42 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Kandidaat-wethouders Michiel Grauss (CU/SGP) en VVD'er Bas Kurvers gaan nog niet in Rotterdam wonen. Kurvers, nu nog woonachtig in Sliedrecht, is volgens fractieleider Vincent Karremans wel van plan om op korte termijn in Rotterdam te gaan wonen. Michiel Grauss woont nu in Capelle, maar wil nog niet verhuizen naar de havenstad. De kandidaat-wethouder gaat deeltijd werken.

Het nieuwe college stelt de gemeenteraad voor om het tweetal voorlopige uitstel te verlenen. In ieder geval voor de periode van één jaar. In de Tweede Kamer wordt binnenkort gestemd over een wetsvoorstel om gemeenteraden meer bevoegdheid te geven en zodoende te kunnen besluiten over mogelijke ontheffingen die langer duren dan één jaar.

Als Den Haag instemt met het wetsvoorstel, zal deze vanaf 2019 van kracht zijn. ''Anticiperend op dit wetsvoorstel wil ik u in overweging geven aan het besluit tot het ontheffing van het ingezetenschap (verhuizen, red.) van wethouders een bepaling toe te voegen dat als het desbetreffende wetsvoorstel binnen één jaar in werking treedt de ontheffing voor de resterende duur van deze collegeperiode te verlenen'', aldus Aboutaleb in het raadsvoorstel.