50Plus mist oude Rotterdammer in klankbordgroep

29 July 2021, 20:56 uur
Politiek
mainImage
De aan het begin van deze week gepresenteerde klankbordgroep van burgemeester Aboutaleb

De fractie van 50Plus in Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb per brief gevraagd waarom hij in het kader van diversiteit en betrokkenheid geen oudere Rotterdammer met expertise en ervaring heeft geselecteerd voor zijn klankbordgroep?

Volgens fractievoorzitter Verkoelen is er qua diversiteit van de nieuwe klankbordgroep (zie foto) vooral rekening houdt met jongeren, religies, educatie en culturen. ‘’De leden zijn jong en goed opgeleid, actief werkzaam en behoren tot minimaal de middenklasse van de samenleving en ook hun expertise en ervaring die zij meebrengen zijn gericht op hoofdzakelijk jongeren. De doelgroep ouderen vanaf de leeftijd van zo’n vijftig jaar en ouder die toch pakweg 30% van de Rotterdamse samenleving uitmaakt is totaal niet vertegenwoordigd.’’

De komende jaren neemt het aantal 65plussers in Rotterdam met een derde toe, van 97.177 ouderen in 2018 naar 129.239 in 2035. ‘’Om u voor te bereiden op die grote groep Rotterdamse ouderen die zich misschien niet gehoord gaat voelen in het organiseren van hun kritiek verwachten wij dat er in uw klankbordgroep van kritische denkers van diverse pluimages toch zeker ook een plek zou zijn voor minstens één oudere die aansluit bij de wensen en behoeften van de seniorengroep’’, schrijft Ellen Verkoelen, ‘’want zonder de vertegenwoordiging van een groot gedeelte van de Rotterdamse bevolking, te weten de oudere Rotterdammer, bestaat de klankbordgroep op voorhand al niet uit een evenwichtige, diverse groep Rotterdammers.’’