50Plus roept wethouder op matje over flats naast Euromast

14 December 2020, 16:05 uur
Politiek
mainImage
Rechts: Raadslid Verkoelen (boven) en wethouder Kurvers (onder)

door Jan D. Swart

Ellen Verkoelen, de fractievoorzitter van 50Plus in Rotterdam, heeft aangekondigd bouwwethouder Bas Kurvers op het matje te roepen, omdat hij haar en de overige leden van de gemeenteraad het allang bekende standpunt van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed schijnt te hebben achtergehouden over het vol bouwen van de groenruimte met 650 woningen aan weerszijde van de Euromast.

De reden? ‘’Hoogstwaarschijnlijk omdat het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een uiterst kritisch en negatief advies is over het ingediende Masterplan’’, zegt Verkoelen.

‘’We wisten niet eens dat de wethouder aan de Rijksdienst gevraagd heeft om het advies op te schorten. Dat komt nu allemaal boven tafel omdat de Stichting Groen Parkhaven via een WOB-verzoek het conceptadvies van de Rijksdienst over het Masterplan alsnog onder ogen heeft gekregen’’, aldus Verkoelen.

In dat advies staat: ‘’Inzake de mogelijke transformatie van een zeer bijzondere historische omgeving, is het ongewenst dat met het ongevraagde voorstel van de ontwikkelaar voorbij is gegaan aan het gebruikelijke proces om eerst de cultuurhistorische waarden en kwaliteiten in beeld te brengen en vervolgens te zoeken naar ruimte voor ontwikkeling.’’

Ook leest men in het rapport van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zinnen als (1): ‘’De Euromast is bij zijn vijftigjarig jubileum in 2010 met instemming van de gemeente aangewezen als rijksmonument, omdat het een essentieel toonbeeld is van de wederopbouwperiode en vanwege de markante vrije ligging aan de Maasoever.’’

En ook deze (2): ‘’Sinds de bouw geldt de uitkijktoren als icoon van zowel de stad Rotterdam als van Nederland en is de mast ook vanwege de betekenis als oriëntatiepunt in het stadssilhouet van belang. Naast de Euromast raakt het plan ook de rijksmonumenten Maastunnelcomplex, het Park en het Parksluizencomplex.’’

Verkoelen zegt verbolgen te zijn over deze infoverduistering en wil in debat met Kurvers, omdat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed hem óók in overweging heeft gegeven een inventarisatie uit te voeren van kwetsbare locaties in Rotterdam en die uit te sluiten van ongevraagde voorstellen van projectontwikkelaars ‘’om zo in de toekomst een voor alle partijen demotiverend en kostbaar proces te voorkomen.’’

Misschien ook interessant om te onderzoeken of het Oude- en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland en De Kuip onder die noemer vallen?