mainImage

50Plus vindt Aboutaleb 'tikkeltje hypocriet' over woningcrisis

Aboutaleb en Verkoelen
29 juni 2022, 16:21 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

"De schaarste aan woningen drijft de prijzen op en malafide ondernemers ruiken hun kans. De politiek is te veel gaan applaudisseren voor de markt en doordat er te veel aan de markt werd overgelaten, werden tijdens de financiële crisis bijvoorbeeld geen woningen gebouwd. De overheid stond erbij en keek ernaar en greep niet in om het woningaanbod op peil te houden".

De fractie van 50Plus in Rotterdam is hoogst verbaasd over deze uitspraken van burgemeester Aboutaleb tijdens de Willem Drees-lezing in Het Paard in Den Haag. Reden? ‘’Omdat de gemeente Rotterdam zelf - als lokale overheid – nota bene al jarenlang zelf verantwoordelijk is dat het aanbod van de goedkoopste huurwoningen afneemt’’, aldus raadslid Ellen Verkoelen.

Ze zegt: ‘’Hoeveel sociale woningen zijn er in de Tweebosbuurt gesloopt en hoeveel (sociale) woningen komen daarvoor in de plaats? En hoe zit het met het megalomane project Feyenoord City waar al die jaren de prioriteit lag bij een nieuw stadion die door de markt gebouwd zou worden en waar de gemeente volledig verzaakt heeft zich druk te maken
over de woonopgave en daar nu de wrange vruchten van plukt?’’

Verkoelen is boos. ‘’Wat te denken van de begin dit jaar niet langer als niet-openbaar document aangemerkte bijlagen bij de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans blijkt dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met de grote vier woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Vestia, Woonbron en Havensteder om het aantal goedkope woningen (sociaal basis) tot 2030 met duizenden te verminderen. Dat gebeurt door liberalisering, verkoop en sloop/herstructurering. Ook in de prestatieafspraken met Rotterdamse corporaties is de rode draad dat er steeds minder woningen in de goedkoopste, betaalbare categorie overblijven.’’

Ook betreurt 50plus Rotterdam dat de gemeente het zelf malafide ondernemers mogelijk maakt om actief te blijven in een groot aantal Rotterdamse buurten, waar geen opkoopbescherming is ingevoerd. ‘’Waarom bijvoorbeeld wel opkoopbescherming in Kralingen, maar niet in Spangen of Delfshaven? Of wat te vinden van de door de markt bedachte Privaat Ontwikkel Initiatieven ook wel in slecht Nederlands unsolicited proposals genaamd? Het zijn’’, zegt Verkoelen, ‘’ ongevraagde voorstellen van marktpartijen om panden of stukken grond van de gemeente te kopen en te ontwikkelen. Parkhavens is zo’n ongevraagd voorstel welke kwijlend door het vorige college is omarmd en ook in deze periode gestimuleerd wordt door het nieuwe college. Identiteit, cultureel erfgoed en historie van de stad Rotterdam en haar inwoners zijn daarmee ondergeschikt geworden aan de grillen van de markt.’’

Verkoelen vindt het daar om ‘’een tikkeltje hypocriet om je als burgemeester erover te beklagen dat de overheid heeft nagelaten het woningaanbod op peil te houden en dat 'de zwaksten worden uitgeknepen' in de wetenschap dat de gemeente Rotterdam zelf groot voorstander is van een afname van die goedkoopste woningen, waar juist de minst draagkrachtige Rotterdammers voor in de rij staan.’’

Donderdag gaat Verkoelen in de gemeenteraadsvergadering de confrontatie aan met de burgemeester.