50Plus vraagt 4 jaar oude 'sloopbrief' Tweebosbuurt op

22 December 2021, 16:20 uur
Politiek
mainImage
Verkoelen bij de start van de sloop van de Tweebosbuurt

Het is zeer aannemelijk dat reeds op 21 december 2017 het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam groen licht heeft gegeven voor de sloop van de Tweebosbuurt. Op die dag - precies vier jaar geleden - is 'een brief van het bevoegd gezag' verstuurd naar woningcorporatie Vestia. In die zogeheten wethoudersbrief staat naar alle waarschijnlijkheid dat de gemeente er mee instemt dat Vestia aanvragen voor sloopsubsidies mocht indienen. Daarmee werd van gemeentewege een eerste concrete stap gezet naar de sloop van de Tweebosbuurt. Ruim zeven maanden voordat de bewoners zelf werden geïnformeerd.

Het bestaan van de op 21 december 2017 gedateerde brief blijkt uit documenten, die begin dit jaar in een WOB-procedure openbaar zijn gemaakt door de minister van Economische Zaken. Dat deed hij op verzoek van bewoners van de Tweebosbuurt.

Raadslid Ellen Verkoelen van 50Plus heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kwestie. Zij wil de brief inzien. Mocht daaruit inderdaad blijken dat het gemeentebestuur al op genoemde datum de sloop van de Tweebosbuurt richting startblokken duwde, dan wordt Verkoelen daar niet vrolijk van.

Zij legt uit: "Dat zou dus betekenen, dat burgemeester en wethouders vier maanden vóór de raadsverkiezingen van 2018 al wisten dat ze de Tweebosbuurt wilden slopen. En dat ze dat kennelijk geheim hebben gehouden om te voorkomen dat het hét item zou worden in de verkiezingscampagne in maart 2018. Klopt dat? Dan zou ik dat een zeer verwerpelijk handelen vinden van onze burgemeester en zijn, toen nog, zes wethouders".