mainImage

Aanpak Roseknoop op Zuid kan niet wachten

15 juni 2022, 07:10 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De aanpak van de Roseknoop - het kruispunt op Rotterdam-Zuid dat de wijken Feijenoord, Hillesluis, Parkstad en Oud-IJsselmonde met elkaar verbindt - begint in januari 2023 en kan niet worden uitgesteld. Ook niet als omwonenden er eensgezind en massaal tegen in opstand zouden komen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het dijklichaam (primaire waterkering) dat door de Roseknoop loopt verzakt is en niet langer voldoet aan de eisen van het waterschap.

Verder moet het projectgebied ook in zijn geheel worden opgehoogd om de aanzienlijke hoogteverschillen met de uitgiftepeilen van de toekomstige bouwlocaties op te heffen. Dit heeft als consequentie dat alle aanwezige nutsleidingen moeten worden vervangen. Ook het tramspoor van de RET is in 2023 aan vervanging toe.

Daar komt de urgentie nog bij. Binnenkort start Rijkswaterstaat met het geplande onderhoud aan de Van Brienenoordbrug. Die ingreep tegelijkertijd uitvoeren met het aanpakken van de Roseknoop is onmogelijk en levert volgens mobiliteitswethouder Bokhove, die overmorgen aftreedt, een onacceptabele bereikbaarheidsproblematiek op. ‘’Wachten tot dat de Van Brienoordbrug klaar is levert ernstige vertraging op voor de woningbouw van Feyenoord City’’, schrijft ze in een reactie op een bewonersbrief.

In januari 2023 begint men met het verwijderen van de kopsporen van het NS-rangeerterrein onder Varkenoordseviaduct, wordt de tram Putselaan/Beijerlandselaan gestremd, de tramrails Putselaan/Beijerlandselaan verwijderd, bomen gerooid op de Laan van Zuid, de verharding verwijderd en worden nieuwe kabels en leidingen gelegd.