‘Aantal sociale huurwoningen in Feijenoord gaat niet afnemen’

30 May 2023, 06:30 uur
Politiek
mainImage
Heijmans
Wijk Feijenoord, met rechts: Piekstraat

Het aantal sociale huurwoningen in Feijenoord gaat de komende jaren niet afnemen. Dat verkondigde wethouder Chantal Zeegers onlangs in de gemeenteraadscommissie voor bouwen en wonen bij de bespreking van het Toekomstperspectief Kop van Feijenoord. 

Wat wel zal afnemen, aldus Zeegers, is het percentage sociale huurwoningen. Dat is volgens de gemeente nu nog 88 procent. Dat percentage wordt echter minder. Dat komt omdat er in het betrokken gebied - de CBS-buurten Feijenoord en (het oostelijk deel van) de Kop van Zuid-Entrepot - plannen zijn voor ruim 400 duurdere woningen. Gaat onder meer om Hefkwartier en woontoren Piekstraat. Voorts zijn er plannen voor de bouw van Flexwoningen, maar die tellen, zo vindt Zeegers, (ook) niet mee in de categorie sociaal. Verhoudingsgewijs zal door deze ontwikkelingen het percentage sociaal minder worden. Dat terwijl het aantal sociaal gelijk zou blijven.

Het feit dat Zeegers uitgaat van het niet-afnemen van de hoeveelheid sociale huurwoningen staat op gespannen voet met afspraken, die gemeente en de grote vier Rotterdamse woningcorporaties in 2019 maakten. En vastlegden in de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans. 

Deze zogenaamde BOK was lange tijd niet volledig openbaar. Maar daarin kwam verandering toen Dagblad010 in 2021 onthulde welke afspraken gemeente en corporaties hadden gemaakt. 

Voor Feijenoord, waar Woonstad Rotterdam de grote verhuurder is, werd in de BOK afgesproken dat deze corporatie in Feijenoord het aantal sociale huurwoningen tot 2030 laat dalen van 2735 - stand per 2017 - naar 2472. 

In de aangrenzende buurt Kop van Zuid-Entrepot is het percentage sociale huurwoningen 49. Daardoor kunnen vraagtekens worden gezet bij de bewering van de gemeente dat in het totale gebied, waarop het Toekomstperspectief betrekking heeft, inderdaad 88 procent sociale huurwoningen zouden staan. 

Er zijn sowieso nog meer wenkbrauwen te fronsen bij die 88 procent, waar het Toekomstperspectief van Zeegers vanuitgaat. Dat ligt aan het gegeven dat de wethouder de definitie van sociale huurwoningen, zoals die in maart (bijna) raadsbreed is vastgesteld in het alom bejubelde Woonakkoord, niet hanteert. 

Had zij dat wel gedaan, dan zou het percentage sociaal voor de Kop van Feyenoord lager zijn uitgevallen. 

Het Toekomstperspectief moet binnenkort ook nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar de verwachting is dat hij (gemeenteraad is mannelijk, red.) daar niet moeilijk over gaat doen. Evenmin zal er aandrang zijn om Wijken in Balans te herschrijven.