Dagblad010 | Aartsen en Voermans onderzoeken rol Eskes

Aartsen en Voermans onderzoeken rol Eskes

mainImage

Jozias van Aartsen, oud-minister, voormalig burgemeester van Den Haag en voormalig-waarnemend burgemeester van Amsterdam, gaat samen met Wim Voermans onderzoek doen naar de rol van CDA-raadslid Christine Eskes binnen het lekschandaal op het Rotterdamse stadhuis. Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Eskes heeft geheime documenten aan journalisten gelekt om de positie van de inmiddels afgetreden wethouder Adriaan Visser (D66) te verdedigen. Visser stapte dinsdag op als wethouder financiën en grote projecten. Als topambtenaar was hij in 2009 nauw betrokken bij het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok. Het pand vlak bij het Centraal Station in Rotterdam zou worden verbouwd tot een grote kantorenlocatie. De gemeente betaalde tien jaar geleden 52 miljoen euro voor de grond via een erfpachtregeling van projectontwikkelaar LSI, maar door de crisis kwam het project niet van de grond.

Visser wordt, in een kritisch rapport van de Rekenkamer, verweten dat hij te solistisch heeft gewerkt en niet alle beschikbare informatie heeft gedeeld met toenmalig wethouder Karakus. Ook Visser heeft recent vertrouwelijke documenten hebben gedeeld met de media, om het beeld over zijn rol destijds bij te sturen. Niet zijn misstappen in zijn rol als topambtenaar, maar het onlangs lekken van de documenten deed hem doen besluiten om zijn wethouderspositie neer te leggen.

Onafhankelijk feitenonderzoek

Een Rotterdams adviesbureau, Strated Consultancy, gaat een feitenonderzoek uitvoeren in opdracht van het stadsbestuur. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de gelekte documenten uit 2009 daadwerkelijk een vetrouwelijke status hebben. Op basis van die conclusie besluit het stadsbestuur of er aangifte tegen Visser wordt gedaan wegens het begaan van een ambtsmisdrijf. De Rekenkamer stuurde maandagochtend een brief aan de gemeenteraad met daarin de mededeling dat het document inderdaad een vetrouwelijke status heeft, omdat de geheimhoudingsplicht op het stuk nooit formeel is opgeheven. Toch laat het College van B&W, na een urenlange vergadering maandagmiddag op de Coolsingel, het onderzoek uitvoeren.


Lees ook: College van B&W ontkent lekken door Kurvers


Foto: ANP