Aboutaleb: 'Er komt geen klacht binnen over de mosquito'

20 September 2021, 12:03 uur
Politiek
mainImage
Aboutaleb en Arsieni

Er is het afgelopen jaar door bewoners en of passanten geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van mosquito’s in Rotterdam. Dat beeld komt volgens burgemeester Aboutaleb overeen met de rest van Nederland. De leverancier heeft in de afgelopen jaren honderden mosquito’s geplaatst in tientallen gemeenten en nergens zijn hierop klachten gekomen, laat hij weten aan de gemeenteraad van Rotterdam.

In de komende weken worden ongeveer 15 mosquito’s geplaatst door heel Rotterdam. Het precieze aantal hangt af van de lokale behoefte: op enkele plekken zal er meer dan één mosquito worden geplaatst. Alle plaatsingen betreffen mosquito’s die alleen geactiveerd kunnen worden tussen 22:00 en 06:00 uur. En in alle gevallen wordt aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldaan.

De laatste maanden komen er veel verzoeken binnen voor een mosquito, zeker nu de overlast in de buitenruimte in omvang toeneemt, maar ze worden niet allemaal gehonoreerd. ‘’Gezien de terughoudendheid waarmee ik het apparaat wil inzetten, wijs ik een deel al bij voorbaat af’’, aldus Aboutaleb. ‘’De mosquito zal niet worden ingezet om jongeren overdag van een plein te weren. Wel wil ik het aantal mosquito’s uitbreiden om omwonenden van pleintjes en hofjes waar nu in de late uren veel overlast van jongeren is, nachtrust te gunnen.’’

Komende donderdag wordt het onderwerp mosquito nog een keer in commissieverband behandeld door de gemeenteraad. Dit op verzoek van de fractie van D66, die niet juicht over het gebruik en de toename. D66-raadslid Arsieni wil ervan overtuigd zijn dat de mosquito pas als laatste maatregel gebruikt wordt.