mainImage

Aboutaleb: Supportersroute Oranjeboomstraat is weldoordacht

Oranjeboomstraat
5 juli 2022, 07:15 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Dat supporters van buitenlandse clubs die in De Kuip tegen Feyenoord spelen via een begeleide wandelroute naar het stadion worden gebracht en dat die route in dat geval over de Oranjeboomstraat gaat, heeft louter en alleen een veiligheidsreden. Dat zegt burgemeester Aboutaleb naar aanleiding van vragen van de wijkraad Feijenoord, die gepikeerd was omdat zij bij de vorig seizoen gespeelde wedstrijden tegen Partizan Belgrado en Olympique Marseille niet bij het vooroverleg betrokken is geweest.

Waarom gaan de supporters vanuit de Oude Haven eigenlijk lopend naar het stadion? Met die vraag begon de brief van de wijkraad aan de burgemeester.

Aboutaleb: ‘’Bij Europese wedstrijden is er, zoals voor alle personen binnen de EU, een vrije vervoerskeuze voor bezoekers. In Rotterdam proberen we een verzamelplek te faciliteren als de bezoekende club daarom vraagt. Vanaf die plek kunnen de supporters op de manier die zij prefereren richting De Kuip trekken. Vaak, maar niet altijd - recent gaf Wales bijvoorbeeld aan geen wandeltocht naar het stadion te ondernemen - kiezen supporters ervoor om gezamenlijk naar De Kuip te lopen. Waarbij, vanuit het overzicht op een totale groep en de mogelijkheid om een groot deel van de supporters op deze manier gecontroleerd door de stad en bij het stadion te krijgen een begeleide wandeltocht ook vanuit de openbare orde vaak de voorkeur heeft.
De inzet van bussen voor het transport is onder andere geprobeerd afgelopen seizoen bij het bezoek van Union Berlin. Het aantal benodigde bussen om iedereen in 1x naar De Kuip te brengen is te hoog om een goede en snelle afvoer te garanderen. Het op en neer rijden met bussen duurt te lang, wachtende supporters gaan alsnog lopend naar het stadion. Daarmee ontstaat een situatie die minder gecontroleerd is dan zou kunnen.’’

2. Vanwaar de keuze voor de route via de Oranjeboomstraat?

Aboutaleb: ‘’Met deze route ondervindt de mobiliteit in de stad het minste hinder. Daarbij loopt deze route niet over de Laan op Zuid en/of de Varkenoordse brug, hoofdroutes voor het Feyenoord publiek. Daarmee wordt het directe contact tussen supporters beperkt, wat het risico op verstoring van de openbare orde beperkt. Met het in de brief benoemde Feyenoord-café op de Oranjeboomstraat wordt door de politie rekening gehouden bij een wandeltocht, zowel in de begeleiding van de tocht als met een eventuele reactie vanuit Feyenoordsupporters.’’

3. Waarom is hier geen overleg over gevoerd met de Wijkraad Feijenoord?

Aboutaleb: ‘’Deze bevoegdheid, het bepalen van de routes die onder politiebegeleiding door supporters worden afgelegd, met de openbare orde afwegingen die daarbij worden gemaakt, valt onder de burgemeester. De uitvoering wordt in afstemming met de diensten bepaald, hierin is in principe geen rol voor de wijkraad. Uiteraard worden de belangen van omwonenden in acht genomen.’’

4. Hoe denkt u in de toekomst de veiligheid in onze wijk te garanderen op dagen dat er Europese thuiswedstrijden plaatsvinden?

Aboutaleb: ‘’Een garantie op veiligheid kan nooit gegeven worden. Met het vooroverleg dat standaard gevoerd wordt met de bezoekende club of de bezoekende voetbalbond, de keuze van de route en met de hierop afgestemde ontvangst en openbare ordemaatregelen proberen wij de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het advies van de wijkraad om de bezoekende supporters in voorkomende gevallen de route via de Oranjeboomstraat niet meer te laten gebruiken kan ik om bovenstaande redenen dan ook niet omarmen.’’