Dagblad010 | Acht moties tijdens komend debat over racistische appjes
mainImage

Acht moties tijdens komend debat over racistische appjes

V.l.n.r.: Van Baarle (Denk), Meeuwissen (PVV) en burgemeester Aboutaleb
5 april 2021, 15:27 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Tijdens de raadsvergadering van komende donderdag zal burgemeester Aboutaleb toelichten waarom hij het excuus van de agenten die schuldig maakten aan racistische appjes heeft aanvaard. Ook zijn er door de politieke partijen in totaal acht moties ingediend met de volgende strekking:

Nida verzoekt de politie om de politieagenten die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, racisme en of haatdragende taalgebruik op geen enkele manier meer in te zetten bij handhaving van de openbare orde in Rotterdam.

Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en Denk vragen de raad om burgemeester Aboutaleb in Den Haag te laten bepleiten om het disciplinaire sanctiemodel kritisch tegen het licht te houden en aan te scherpen en de sancties vooral te verzwaren bij racisme en discriminatie.

De PVV vraagt de raad in het kader van barmhartigheid, verbinding en inclusie, afstand te nemen van de politieke inmenging in deze interne politie aangelegenheid.

GroenLinks en D66 zijn er voorstanders van dat een onafhankelijk wetenschappelijk intituut een landelijk onderzoek uitvoert naar racisme binnen de politie en de politieleiding en naar de effectiviteit van het racismebestrijdingsbeleid binnen de politie.

Denk wil (1) in samenwerking met de politie komen tot een meldplicht discriminerend gedrag, dringt (2) bij de korpsleiding en de minister aan om in de toekomst een zwaarder sanctiemechanisme te handhaven voor politiefunctionarissen die discriminerende uitingen doen of discriminerend handelen en (3) zou graag onderzocht zien hoeveel kennis politiefunctionarissen in Rotterdam hebben van maatregelen om eenduidig en uitlegbaar proactief te controleren alsmede inclusieve bejegening te bevorderen.

Denk en de SGP tenslotte willen dat er in samenwerking met de eenheidsleiding toegewerkt wordt naar het registeren van de diverse uitstroom en naar 100% dekking van exitgesprekken voor onvoorziene uitstroom.

De volledige tekst van de brief van burgemeester Aboutaleb aan de raadscommissie luidt:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9812144/1/s21bb002702_1_35144_tds