mainImage

Advocaten Skihut wijzen op gevaar van ‘haastige spoed’

Het gaat om dit tot studentenhuis omgebouwde kantorengebouw
25 januari 2022, 18:42 uur
Politiek

De advocaten van de Skihut op het Stadhuisplein hebben per brief een dringend beroep gedaan op het stadsbestuur om het hernieuwde bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel niet via een reguliere procedure (8 weken) vast te stellen, maar via de gebruikelijke uitgebreide procedure (van een half jaar). Er is dan alle tijd om tegen het ontwerpbestemmingsplan andere zienswijzen in te dienen. Volgens de Skihut hard nodig, want er is volgens hun advocaat nog steeds geen overeenstemming over de akoestische uitgangspunten in het conflict met de Duitse eigenaren van het tot studentenhuis omgetoverde kantorengebouw recht tegenover het rijtje bekende uitgaansgelegenheden aan het Stadhuisplein.

De advocaten maken daarom ook bezwaar tegen de akoestische uitgangspunten van de gemeente, die als ‘vaststaand’ zijn gepubliceerd. Ze komen van Peutz, het dure geluidsbureau van de gemeente.

Daarin schuilt een groot gevaar, zegt Cees Advocaten namens Ski-hut, ‘’want als de raad het bestemmingsplan volgende week vaststelt, bestaat er in feite geen ruimte meer om het bestemmingsplan te wijzigen.’’ Kort door de bocht: de woningen zijn dan planologisch een feit.

‘’Het terrasgeluid wordt in het definitieve rapport van Peutz, dat aan het collegevoorstel ten grondslag ligt, onderschat en dat kan de horeca in de problemen brengen als de praktijk straks uitwijst dat deze geluidwaarden niet worden gehaald en de studenten gaan klagen over geluidoverlast. Hierdoor ontstaat een reëel handhavingsrisico’’, aldus de advocaten van Skihut.

In Rotterdam zit iedereen, tot aan de top, in zijn maag met het kantorengebouw, dat met gezond verstand natuurlijk nooit tot woninggebied getransformeerd had moeten worden. Men dacht: studenten klagen niet. Van die kouwe kermis is men allang teruggekeerd. De Skihut (en collegea) hopen hun oudste rechten te kunnen behouden.