Amateurtak Feyenoord eist 230 parkeerplekken op

12 February 2024, 07:12 uur
Politiek
mainImage
Theo Leenheer
Varkenoord

De amateurtak van Feyenoord wil dat hun leden en vrijwilligers gratis kunnen parkeren. Dat is aan de Olympiaweg onmogelijk sinds de gemeente per 30 november vorig jaar binnen de ruit van Rotterdam betaald parkeren heeft ingevoerd. Er zijn weliswaar ’ingroeimogelijkheden’ en ‘gewenningsmaatregelen’ verzonnen, ook voor andere sportclubs in de stad, maar die worden de Feyenoord-organisatie, bestaande uit Sportclub Feyenoord en de Feyenoord Academy, als volstrekt onvoldoende ervaren.

In een brief aan verkeerswethouder Karremans beschrijft Feyenoord de gevolgen van het betaald parkeren als desastreus. Leegloop van leden en vrijwilligers. Een vaststelling die het bestuur van Feyenoord al eerder liet weten tijdens inspreekavonden. ''Uitputtend liet weten'', benadrukt de staf op Varkenoord, met in hun midden de geroutineerde secretaris mr. Cees Ultee. ‘’Maar de politieke beslissing is in beton gegoten en is niet meer te beïnvloeden door de Rotterdamse (sportende) bevolking.’’

De Sportclub Feyenoord beroept zich daarom nu op het bestaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Feyenoord-organisatie en de Gemeente Rotterdam uit 2016 waarin – in het kader van de realisatie en renovatie van Park de Twee Heuvelen en Sportpark Olympia - (eigen) parkeerplaatsen voor de Feyenoord-organisatie zijn opgenomen. In totaal: 230.

''Die bepaling is opgenomen omdat de Feyenoord-organisatie ook op haar “oude” Sportpark Varkenoord over dergelijke faciliteiten beschikte en ‘’het zonder toewijzing van vergelijkbare parkeerfaciliteiten nooit tot een akkoord (SOK) zou zijn gekomen’’ aldus het bestuur van de Sportclub Feyenoord.