Armoedewethouder kort-af tegen PvdA: hulp loopt op rolletjes

4 March 2023, 06:55 uur
Politiek
mainImage
PvdA
Raadslid Reitema prikkelt Yigit

‘’We monitoren regelmatig hoe het loopt in de ondersteuning aan Rotterdammers. De welzijnspartijen hebben in de Huizen van de Wijk inloopspreekuren waar mensen met financiële vragen geholpen kunnen worden. In deze inloopspreekuren is weliswaar sprake van een toename van bewoners met een hulpvraag maar niet zodanig dat dit capaciteitsproblemen oplevert.’’

Er klinkt duidelijk geïrriteerdheid door in de antwoorden van armoedewethouder Yigit op de kritische vragen van PvdA-raadslid Reitema over de kwaliteit van de gemeentelijke noodhulp in Rotterdam. ‘’Is die wel of niet op orde”, vroeg ze onder het motto: Armoede kent geen pauze.

Yigit, kort-af: ‘’Er is geen sprake van het niet in behandeling nemen van aanvragen. Alleen voor niet-urgente aanvragen is er een langere behandeltermijn van enkele weken. Maar de achterstand is ingelopen.’’

Reitema: ‘’Hoe wordt nu onderscheid gemaakt tussen Rotterdammers met urgente en niet urgente aanvragen voor de witgoedregeling?’’

Yigit, zo van pfff: ‘’Urgente aanvragen zijn aanvragen van Rotterdammers die geen of kapot witgoed hebben. Niet urgente aanvragen zijn vervangingsaanvragen van witgoed.’’

Reitema:’’Verwacht u op de andere korte-termijn-maatregelen dergelijke problemen? En zo ja, welke?’’

Yigit, iets bozer: ‘’We verwachten geen capaciteitsproblemen bij de uitvoering van korte-termijn maatregelen uit het actieplan geldzorgen.’’

Reitema: ‘’Heeft de gemeente Rotterdam nu wel of geen capaciteitsprobleem als het aankomt op het bieden van fatsoenlijke hulp aan Rotterdammers met financiële problemen?’’

Yigit, nogmaals: ’’Er zijn geen capaciteitsproblemen bij de gemeente Rotterdam als het aankomt op bieden van hulp aan Rotterdammers met financiële problemen.’’

Reitema: ‘’Was het capaciteitsrisico bekend op het moment van presenteren van het actieplan geldzorgen? Zo ja, wat is het mitigatieplan voor dit risico geweest?’’

Yigit, geirriteerd: ‘’Nee, aangezien er geen cijfers bekend zijn over hoeveel Rotterdammers witgoed hebben met een hoog energieverbruik en bereid zijn dit te willen vervangen. Zodra duidelijk werd dat er veel vervangingsvragen binnenkwamen is er direct door FBNR gehandeld en in overleg met de gemeente ingezet op uitbreiding van de capaciteit.’’