Dagblad010 | Automatisch ophogen schulden van R'dammers stopt

Automatisch ophogen schulden van R'dammers stopt

mainImage

Rotterdammers met een kleine schuld bij Werk & Inkomen krijgen voortaan geen automatische verhoging meer. Tot voor kort kregen Rotterdammers die hun schuld in hetzelfde jaar niet kunnen terugbetalen na 1 januari te maken met een flinke ophoging van het bedrag. ''Bedragen tot 750 euro gaan we vanaf komende jaarwisseling niet meer verhogen'', zegt Lies Roest, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Zij kaartte het probleem aan in de gemeenteraad.

De schulden bij W&I werden tot nu toe automatisch verhoogd omdat de uitkering een brutobedrag is en de schuld een nettobedrag. Als die niet voor de jaarwisseling wordt terugbetaald, wordt het omgerekend naar het brutobedrag. Dat kan oplopen tot een ophoging van 72 procent. De extra bedragen kunnen Rotterdammers vervolgens terugvragen bij hun belastingaangifte, maar dat weet bijna niemand. Roest: ''Veel Rotterdammers komen in de problemen doordat we de regelgeving zo ingewikkeld hebben gemaakt dat niemand het meer snapt. Nu wordt het systeem simpeler en eerlijker.''

De schulden ontstaan meestal wanneer Rotterdammers een te hoog bedrag aan uitkering hebben ontvangen omdat zij deeltijdwerk hebben gedaan. ''Veel van deze mensen hebben wisselende inkomsten, bijvoorbeeld omdat zij seizoenswerk doen of een nul-urencontract hebben’, vertelt Roest. ‘Voor hen is het heel ingewikkeld om bij te houden hoeveel ze elke maand binnen krijgen. Wij zijn blij dat de automatische ophoging nu wordt afgeschaft.''

 


Foto: ANP