mainImage

Betaald parkeren valt slecht in Carnisse-Zuiderpark

23 september 2022, 14:18 uur
Politiek

Sinds de invoering van betaald parkeren in Oud-Charlois ziet de wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark een waterbedeffect aan zowel de noordzijde van de wijk Wielewaal als de Oldegaarde ter hoogte van Pendrecht en deels ook aan de noordrand van Pendrecht. Daar wordt sindsdien volop geparkeerd, merkbaar afwijkend van wat daar tot voor kort gangbaar was. Dit knelt onder meer bij Sportvereniging Charlois, weet wijkraadvoorzitter Visser, waardoor het voornemen om betaald parkeren in te voeren in de wijken Pendrecht, Zuidwijk en Wielewaal niet zijn gewenste oplossing is.

Sinds de veranderingen in Vreewijk is er ook een substantieel waterbedeffect op de Oldegaarde (grofweg tussen Vaanweg en sportvereniging Spartaan 20) en de parkeerplaatsen in het Zuiderpark (met name de parkeerplaats bij sportvereniging BZC-Zuiderpark/Sportplaza en ook, zij het in mindere mate bij Spartaan 20. Ook hier is volgens het bestuur van de wijkraad sprake van een totaal afwijkend beeld van voor de invoering betaald parkeren in Vreewijk.

 ‘’Onze wijk Zuiderpark kent echter een bijzondere groep bewoners’’, heeft Visser inmiddels aan mobiliteitswethouder Karremans laten weten. ‘’Deze bewoners maken namelijk gebruik van de hiervoor genoemde sportfaciliteiten en de volkstuincomplexen in de wijk of zijn daar vrijwilliger. Door invoering van betaald parkeren krijgen zij te maken met hoge parkeerkosten. Met name voor de vaak oudere  “bewoners” van de volkstuincomplexen is dit een groot probleem. Zij zijn afhankelijk van de auto. Betaald parkeren jaagt deze vaak toch al niet draagkrachtige groep op onaanvaardbare kosten.’’ Hij wil hier een oplossing voor.

Pijnlijk blijkt ook – aldus Visser - bdat ewoners en gebruikers van de wijk Zuiderpark niet zijn meegenomen in het draagvlakonderzoek. Dit betekent dus dat de volkstuinverenigingen De Beukhoeve, Phoenix, Zonnehof en Maasglorie, SV Hagendoorn, de Tiny houses (naast VtV Maasglorie/Phoenix), enz. geen brief hebben gekregen en zich dus niet over de voorgestelde invoering van betaald parkeren hebben kunnen uiten.

De wijkraad Carnisse – Zuiderpark raadt Karremans aan na te denken over een vergunningstelsel zoals dat ook voor binnenvaartschippers bestaat en dat in 2018 nog is uitgebreid (aan Brielselaan en Maashaven Zuidzijde).


Foto: LMOFOTO