'Betere brandveiligheid in seniorencomplex'

6 February 2019, 14:11 uur
Politiek
mainImage

Als het aan raadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS ligt, maakt het stadsbestuur brandveiligheid in seniorencomplexen topprioriteit. Eerder overleed een 87-jarige Rotterdamse bewoner aan de gevolgen van een woningbrand in een flat. 

De brandweer benadrukte in een interview dat ouderen steeds vaker slachtoffer zijn van dodelijke woningbranden. Peter Schuurmans (brandweer Rotterdam-Rijnmond) geeft aan dat naar verwachting het aantal doden bij woningbrand, met name onder senioren, zal verdubbelen in 2030. ''Er moet een bewustzijn van brandveiligheid gecreëerd worden in seniorencomplexen. Maar er moeten ook zeker de nodige voorzieningen komen. Voorzieningen zoals rookmelders op de juiste plaatsen als iemand slecht ter been is of minder op gas koken en meer op elektriciteit'', vindt Verkoelen.

Volgens het raadslid zit er met name een knelpunt in regelgeving: ''De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat niet doordat de bouwregelgeving uitgaat van zelfredzame personen en veel senioren zijn dat niet. De overheid wil dat ouderen langer zelfstanding wonen, dat moet dan wel veilig zijn.'' 

Een persoon is verminderd (of beperkt) zelfredzaam als er sprake is van een beperking in mobiliteit, zicht of gehoor, vindt Ellen Verkoelen.

50PLUS wil weten of het college van B&W de urgentie van brandveiligheidsproblemen in seniorencomplexen ziet en welke maatregelen het stadsbestuur kan nemen. Een aanmaning vanuit de gemeente naar gebouweigenaren voor meer veiligheid zou volgens haar een eerste stap kunnen zijn.

Naast brandveiligheid in officiele seniorencomplexen hoopt Verkoelen tevens dat het stadsbestuur de maatregelen breder trekt, en ook kijkt naar gebouwen die niet officieel zijn aangemerkt tot seniorencomplex, maar waar wel in hoge mate senioren woonachtig zijn.


Door: Jim Friederich