Bewoners op Zuid willen af van isolement wijk Feijenoord

1 April 2024, 18:35 uur
Politiek
mainImage
Stieltjesplein in vroeger jareni

Bewoners op Zuid die voorstanders zijn van een Groene Golf hebben met een door veertig sympathisanten ondertekende brief aan de directie van Stadsontwikkeling gewezen op de aanhoudende stagnatie bij de plannen om de wijk Feijenoord bij de stad te betrekken. Men herinnert de plannenmakers eraan dat er geen uitbreiding van OV-verbindingen is voorzien. Er is in Feijenoord geen metro, geen tram en de (soms moeilijk toegankelijke) NS-stations Blaak en Zuid bevinden zich op zodanige afstand, dat vervoer per trein geen aantrekkelijk perspectief biedt.

Het valt de briefschrijvers, wier namen door het stadhuis zijn weggelakt, op dat er in het huidige bestemmingsplan weinig aandacht is om deze geïsoleerde ligging van de wijk Feijenoord te doorbreken. De directe busverbinding met het centrum van de stad (Coolsingel) en met het Centraal Station bestaat ook al 15 jaar niet meer, melden ze. Bovendien dreigt de toegang tot de wijk en de verbinding vanuit de wijk met de overkant van de Maas via de Willemsbrug dicht te slibben.

‘’Stieltjesplein en de aloude Koninginnebrug vormen nu al een hoefijzervormige flessenhals. De gevolgen voor de toename van het autoverkeer (Feyenoord City, de Kaai, Hunter Douglas en Piekstraat) worden in het ontwerpbestemmingsplan schromelijk onderschat. Het eerder geopperde plan om de Willemsbrug door te trekken naar de Oranjeboomstraat verdient onzes inziens opnieuw aandacht, met als doel het creëren van een groen ontmoetingsplein in de directe omgeving van de “iconische” Hefrug waar voetgangers en fietsers centraal staan.’’

De bewoners willen graag meewerken aan een plan dat niet alleen de mobiliteitsuitdagingen adresseert ‘’maar ook de wijk verrijkt met aangename en toegankelijke leefomgevingen.’’