mainImage

Bewoners Oud-IJsselmonde willen geen bewoning op Verolme-terrein

Jachthaven Oud-IJsselmonde
3 juli 2022, 15:15 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De bewoners van het Jachthavendorp in Oud-IJsselmonde maken in een brief aan bouwwethouder Zeegers hun ongenoegen geuit over de komst van 153 flexwoningen (Project StartR) op het Verolme-terrein, omdat ter plekke geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Bovendien is het nog steeds onduidelijk of de geplande flexwoningen tevens aan kwetsbare Rotterdammers zullen worden toegewezen. Op de laatste bijeenkomst werd gesproken over een verdeling tussen 60%-80% "Jongeren", en 40%-20% statushouders en studenten. Daarbij kon geen duidelijkheid worden gegeven over de vraag wanneer een persoon als "jongere" kan worden gekwalificeerd. Ook grote geluidshinder is de algemene vrees.

Bovendien stellen de bewoners van het Jachthavendorp en omgeving zich op het standpunt dat het nog maar de vraag is of de realisatie van de beoogde flexwoningen, gelet op het aspect luchtkwaliteit, te verenigen is met de reeds aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein. ‘’Het voorgaande geldt des te meer nu de gemeente Rotterdam niet voldoet aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide’’, laat hun advocaat weten in een burgerbrief aan de wethouder.