mainImage

Bouwwethouder gaat start Diepeveen alsnog vieren

14 mei 2022, 21:31 uur
Politiek

De start van de bouw van 187 woningen in het kader van de herontwikkeling van het monumentale Magazijn Diepeveen-complex aan de Pelgrimsstraat met de karakteristieke toren uit 1930 is al gaande maar door corona nog niet gevierd. Dat hoort wel in bouwkringen en gebeurt nu komende maandag. Bouwwethouder Kurvers verricht de handeling.

Het nieuwbouwproject met Woonstad als opdrachtgever bestaat uit 90 huurwoningen en 97 koopwoningen, waarvan de helft betaalbare woningen voor starters, jonge en oudere koppels en gezinnen. Project Diepeveen sluit aan bij het aangrenzende Dakpark, de winkelboulevard Big Shops en de nieuwbouw Hudsons in Bospolder Tussendijken.

Rotterdam wil dit gebied ontwikkelen tot een stedelijk woon- en werkgebied, die de verbinding legt tussen Bospolder Tussendijken en Schiemond en het nieuw te ontwikkelen Makers District Merwe-Vierhavens (M4H).

De laatste hindernis voor de realisatie van de nieuwbouw op de Diepeveenlocatie in Bospolder-Tussendijken is genomen. Eén van de vijf woonblokken schuift iets op. Ze stonden in een zone waar beperkingen gelden vanwege de mogelijke toekomstige dijkversterking. Het Hoogheemraadschap van Delfland kon zodoende op het laatste moment geen akkoord geven op de bouw van twee van de vijf woningblokken. De bedoelde dijk begrenst de nieuwbouw en de oude wijk en is het begin van het Dakpark.  

 


Foto: DiederenDirrix architectuur en stedenbouw