CDA Rotterdam wil opheldering over bidverbod in speelparadijs

17 March 2023, 06:40 uur
Politiek
mainImage
Segers-Hoogendoorn

Er is in Rotterdam een kinderspeelparadijs dat bezoekers verbiedt om te bidden. CDA-raadslid René Segers Hoogendoor, Limburger en katholiek van huis uit, vindt dat vreemd in een inclusieve stad waar – wat hem betreft – voldoende ruimte moet zijn voor de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.

‘’Hoewel we het een mooie ontwikkeling vinden dat er steeds meer aandacht en actie is voor inclusie, baart het ons tegelijkertijd zorgen dat tolerantie en begrip voor religie steeds meer onder druk lijkt te staan in Rotterdam’’, laat hij weten een dag na de verkiezingen waarin niet alleen zijn confessionele partij (CDA), maar ook Denk een nederlaag kreeg te slikken.

De CDA-er verwijst bij zijn opmerkingen naar een recente publicatie in het Reformatorisch Dagblad. ‘’In het coalitieakkoord ‘Een Stad’ wordt aangegeven dat in onze stad geen ruimte is voor discriminatie, racisme, moslimhaat, seksisme, antisemitisme, haat tegen LHBTIQA+ of voor welke vorm van uitsluiting dan ook. Als CDA Rotterdam staan we hier volledig achter’’, schrijft Segers-Hoogendoorn die nu maatregelen wil horen hoe het stadsbestuur de geloofsbelijdenis in de stad gaat verbeteren.