D66 wil zonnepanelen op stadsmonumenten

28 February 2023, 07:00 uur
Politiek
mainImage
ANP
Kunnen er zonnepanelen op het stadhuis?

Gaat duurzaamheid boven monumentenzorg? Als het aan raadslid Tim de Haan van D66 ligt mogen alle Rotterdammers die in een monumentenpand wonen dan wel in een huis dat valt onder een beschermd stadsgezicht zonnepanelen plaatsen. Hij zegt zelfs vele mensen te kennen die ernaar hunkeren en doet nu ook een beroep op zijn eigen wethouder Zeegers (van klimaat en bouw) om die ingreep versneld mogelijk te maken.

Rotterdam komt er in dat geval niet als eerste mee. Gemeenten als Nijmegen en Amsterdam hebben de proeven al achter de rug. ‘’We kunnen dus niet achterblijven’’, vindt de Haan, die verwijst naar het coalitieakkoord waarin deze belofte al is meegenomen met de restrictie ‘’als de karakteristieke waarden van een monument dat toelaten.’’

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft twee jaar geleden zijn adviesbeleid voor zonnepanelen op monumenten al aangepast. Dat is vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Voorwaarde voor een positief advies voor pv-cellen in het zicht is onder meer een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Onevenredige visuele verstoringen zijn daarbij nog steeds niet acceptabel.

Voor rijksmonumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten die onderdeel zijn van een historische buitenplaats, en rijksmonumenten die deel uitmaken van een beschermd complex, gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijkheden voor pv-panelen zijn daar beperkter.