Denk nog steeds niet gerust over komst recyclingbedrijf in Lombardijen

18 September 2023, 00:22 uur
Politiek
mainImage
AS Media

Van Leeuwen Recycling gaat zich binnenkort vestigen in Lombardijen met op zak de vertrouwensverklaring van DCMR, de milieuautoriteit, dat zijn komst geen negatieve milieueffecten zal hebben voor de omgeving. Toch wil de fractie van Denk lessen trekken uit vergelijkbare situaties in het verleden, want ooit verrichtte ook het gerenommeerde Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de gezondheidseffecten en milieu-impact van bedrijven zoals Tata Steel in IJmuiden totdat na verloop van tijd er een alarmerend rapport verscheen waarin werd vastgesteld dat Tata Steel schadelijke stoffen uitstootte.

‘’Dit voorbeeld benadrukt het belang van een grondig en tijdig onderzoek naar de mogelijke risico's van industriële activiteiten in de nabijheid van woongemeenschappen’’, vindt de Rotterdamse fractie van Denk. ‘’Want naast mogelijke milieu- en gezondheidsaspecten roept ook de toename van het verkeer als gevolg van de vestiging van Van Leeuwen recycling vragen op. Een grotere verkeersstroom kan immers negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit en het welzijn van de bewoners in de omgeving.’’

Het is essentieel – vindt Denk – dat alle betrokken partijen, inclusief de lokale autoriteiten en instanties zoals het DCMR en het RIVM, zich bewust zijn van deze zorgen en transparantie bieden over de genomen maatregelen en onderzoeken. Denk wil daarom alsnog van het stadsbestuur weten welke milieu- en gezondheidsrisico’s nu precies zijn onderzocht en welke machines straks op het aangewezen terrein gebruikt gaan worden.