mainImage

Denk schiet Rotterdamwet en Woonvisie niet af

Kuzu (Denk)
24 juni 2022, 22:57 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Toen Stephan van Baarle nog fractievoorzitter was van Denk wilde hij af van de Woonvisie en stelde hij de gemeenteraad voor de tekst door de shredder te halen en daarna ritueel te verbranden. Zijn verzoek werd niet gehonoreerd, maar afgelopen donderdag door de fractie van 50Plus goed genoeg bevonden om te worden herhaald. Raadslid Verkoelen nam opzettelijk dezelfde tekst van Van Baarle over, inclusief de rituele verbranding en leunde bij de stemming nieuwsgierig achterover hoe Denk – nu coalitiepartij - dit keer zou stemmen. Viermaal nee. Waarmee Denk dus tegen zijn eigen motie stemde. Het blijft uniek, maar symboliseert het politieke landschap. Te meer omdat Van Baarle de Woonvisie – die haar oorsprong heeft in Leefbaar-kringen – een gedrocht vond. 50Plus kreeg donderdag slechts steun van de SP, Partij voor de Dieren en Bij1.

Ook was er geen genade voor de 50Plus-motie over de Rotterdamwet, die Verkoelen discriminerend vindt. De wet leidt tot uitsluiting van de meest kansarme woningzoekenden, vindt ze. ‘’Zeker als bijvoorbeeld wel onderwijzers, politieagenten, en verpleegsters mogen voorpiepen bij toewijzing van sociale huurwoningen.’’ Het verzoek van Verkoelen om voortaan af te zien van het inzetten van de Rotterdamwet werd bij stemming afgeschoten. Ook in dit geval hield Denk zich aan de familieafspraken met Leefbaar, VVD en D66. Terwijl links het wel roerend met Verkoelen eens was.