mainImage

'Laat Palestina meedoen aan Songfestival'

11 oktober 2019, 11:19 uur
Politiek

Wat de Rotterdamse fractie van DENK betreft wordt Palestina toelaten voor deelname aan het Songfestival. De Rotterdamse fractie van de partij heeft vragen gesteld aan het college van B&W die ervoor moeten zorgen dat het land tijdens de Nederlandse editie voor het eerst wordt toegelaten.

''In het kader van het vredesproces in het Midden-Oosten zouden wij ook graag zien dat Palestina zou deelnemen aan het ESF. Aan het ESF kan namelijk ieder land deelnemen dat actief lid is van de Europese Radio Unie (EBU). Egypte, Algerije, Marokko, Tunesie en Libie zijn ook lid.''

De EBU is een samenwerkingsverband van publieke omroepen. Palestina wilde daar jaren geleden ook lid van worden, maar dat verzoek werd afgewezen. ''Het is het ideale moment om, in het kader van verbinding en wederzijdse acceptatie, Palestina te betrekken bij het ESF.'', vinden de vier raadsleden van DENK.

Overigens gaat de gemeente Rotterdam niet over de deelname van landen aan het Songfestival. Dat bepaalt de EBU. De DENK-raadsleden vragen het stadsbestuur dan ook om bij de NPO een lobby te starten om Palestina toe te laten en een delegatie uit te nodigen voor het Songfestival. Foto: Digitaal Dagblad