mainImage

'Dit is wel het ouderenbeleid van de bonden hè'

V.l.n.r.: Eskes, Versnel en De Langen
30 september 2021, 15:00 uur
Politiek

De coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad vonden dat er verstandig en genuanceerd moest worden omgegaan met het pijnlijke rapport van de Rekenkamer over het falende ouderenbeleid van het huidige stadsbestuur en hielden daarmee zorgwethouder De Langen binnen de coalitieafspraken keurig de hand boven het hoofd.

‘’Cruciaal is dat we het hier hebben over het beleid van niet alleen de wethouder, maar bovenal van de bijna honderd Rotterdamse organisaties, met vele duizenden Rotterdamse zorgprofessionals en anderen, die dit programma gezamenlijk hebben opgezet. Niemand van hen heeft het vertrouwen in dit beleid opgezegd. En dat gaan wij dus ook niet doen. Dit programma verdient de tijd’’, vond raadslid Tim Versnel van de VVD, die overigens wel vond dat van de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer kon worden geleerd.

Zorgwethouder De Langen kreeg 81 strafmoties van de ouderenpartij 50Plus retour. Toen hij die ogenschijnlijk met één draai aan de kraan met het waswater leek weg te spoelen, kreeg hij zelfs reprimande van Leefbaar Rotterdam. Opvallend was wel dat De Langen in zijn reacties op de ingediende moties onevenredig veel aandacht besteedde aan die enkele van met name Denk, die exclusief gericht waren op de zorg van de ouderen uit migratielanden. Terwijl Ellen Verkoelen van 50Plus in haar betoog ook de hoogopgeleide witte oudere Rotterdammers had genoemd. 

‘’Beseft u trouwens’, sprak CDA-raadslid Eskes, die voor haar partijgenoot De Langen in de bres sprong, ‘’dat als de moties van 50Plus worden uitgevoerd dat ouderen dan ook hun fitfestivals, ouderenambassadeurs, gebiedsgidsen, proeftuinen gezond en gewicht en het meldpunt isolement kwijt zijn.’’

Zorg- en sportwethouder De Langen bleef redelijk stoïcijns onder de kritiek. Hij hield vol dat het resultaat van zijn maatregelen weldegelijk in de toekomst zichtbaar zal zijn. Toch nam hij het rapport serieus. ‘’Maar ik ga er op een verdiepende manier op acteren, want ik zie het niet als een fout als er met ouderenbonden beleid wordt gemaakt.’’