mainImage

Eindelijk geld voor spooremplacementen in haven

20 mei 2022, 16:28 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Pas op 1 januari 2023 zal er op alle spooremplacementen in de haven van Rotterdam weer veilig gerangeerd kunnen worden met gevaarlijke stoffen. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft nu pas een deel van de noodzakelijke geldelijke middelen beschikbaar gesteld waarmee ProRail met de uitvoering van de herstelwerkzaamheden kon starten.  

Met name het spooremplacement Waalhaven-Zuid was Pro Rail van deze bekostiging afhankelijk. Er was van de kant van wethouder Bonte een aanhoudende lobby nodig voordat het ministerie de resterende middelen beschikbaar stelde. Waalhaven-Zuid is buiten werking, omdat de brandblusvoorzieningen niet meer volddoen aan de stand van de techniek.

Al vanaf 2019 hebben de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond intensief contact op bestuurlijk niveau met ProRail over de naleving van de veiligheids- en milieueisen op de spooremplacementen in de Rotterdamse haven.


Foto: ANP