Elektriciteitsnet in haven bijna vol en die windturbines dan?

25 November 2022, 07:00 uur
Politiek
mainImage
ANP

Het elektriciteitsnet in de Rotterdamse haven is zo goed als vol. Een pijnlijke ontwikkeling vindt Leefbaar-raadslid Sebastiaan Bonte, die ongetwijfeld al in samenspraak met zijn eigen havenwethouder Robert Simons een strategie zal hebben ontwikkeld om te voorkomen dat de haven – als fundamentele schakel in de Rotterdamse én nationale economie – onvoldoende gefaciliteerd wordt in haar functioneren.

Die vrees bestaat nu wel, omdat havenbedrijven die in de toekomst meer stroom willen gebruiken, nu al door netbeheerder Tennet op een wachtlijst worden geplaatst.

Ook het Havenbedrijf vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, waarvan verwacht wordt dat die tussen 2027 en 2029 een nog groter negatief effect bereikt. Hoe groot is dat capaciteitstekort op het elektriciteitsnet van Tennet in de Rotterdamse haven trouwens, vraagt Bonte zich af? Welke bedrijven staan er op de wachtlijst? Wat is het economische verlies en is het stadsbestuur bereid om bij Deltalinqs en het Havenbedrijf erop aan te dringen om samen met marktpartijen alternatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld door warmteopslag in zandbatterijen?

Psychologisch detail om professor Jan Rotmans aan twittervoer te helpen: Bonte helpt zelfs de Rotterdamse fractie van GroenLinks en wil weten of de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de Rotterdamse haven wel voldoende is om elke geplande windturbine aan te sluiten de komende jaren? 

Het enige wat Bonte zegt te weten is dat Tennet – voor honderd procent eigendom van de Nederlandse staat – de komende maanden gaat kijken hoe zij het huidige netwerk efficiënter en flexibeler wil gaan inzetten. En ook dat het bedrijf fors schijnt te gaan investeren in de capaciteit van het netwerk in de Rotterdamse haven, Hoek van Holland, Hoogvliet, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.