Er dreigt nog veel meer sloop in Rotterdam

15 September 2020, 12:53 uur
Politiek
mainImage
Hekbootstraat in Oud-Mathenesse

De voornemens van het gemeentebestuur om woningen in Rotterdam duurzaam te maken kan leiden tot het slopen van grote aantallen woningen. Om welke woningen het precies gaat en op wat voor termijn deze zullen moeten worden afgebroken, is nog onduidelijk. 

In zijn pas verschenen voortgangsrapportage over het tot 2030 te voeren woonbeleid toont wethouder Bas Kurvers zich enthousiast over het energiezuinig en milieuvriendelijk maken van woningen. Maar dat daardoor woningen moeten worden gesloopt, ligt volgens hem voor de hand. "We zijn realistisch in onze ambities", aldus de VVD'er, "sommige woningen in de bestaande woningvoorraad lenen zich bouwtechnisch of economisch gezien niet voor de grootschalige investeringen die dit vereist. Vaak betreft het ook woningen die woontechnisch van lage kwaliteit zijn, bijvoorbeeld kleine, oude portiekwoningen zonder lift. In die gevallen kan vervanging dan ook logischer zijn, dan verduurzaming van de bestaande woning". 
De gemeenteraad bespreekt de voortgangsrapportage naar verwachting in oktober.

Op de foto de Hekbootstraat in Oud Mathenesse. In deze tegen Schiedam aangelegen wijk staan honderden portiekwoningen van particuliere eigenaar-bewoners.